Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban:  ÁSZF)  a  Moon Flower Paint Korlátolt Felelősségű Társaság (a nagykereskedő – szolgáltató székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre utca 8., cégjegyzékszám: 16 09 015921, adószám: 224999076216, a szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: dettiviragszalonesnagyker@gmail.com, a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelések, szerződések, illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik.

A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a www.moonflowerwebshop.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, illetve a 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre utca 8. alatt nagykereskedelmi értékesítőhelyet és bemutató terméket működtet.

A Moon Flower Paint Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat, ezért kizárólag szakirányú tevékenységgel foglalkozó viszonteladókat szolgál ki. A szállító jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani Az esetleges módosítás az értékesítési helyeken található tájékozató eszközökön és Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg történik. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben nem lehetséges a jogvita rendezése a szerződő felek – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

 

I.  Megrendelés

 

1.  A viszonteladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Moon Flower Paint Kft. felé Interneten keresztül kizárólag a Moon Flower Paint Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését.

Egyéb megrendelési módok: személyesen, e-mail, telefax. Kérjük a hibák elkerülése végett kódszámmal rendelni. Végső esetben telefonon is elfogadunk rendelést. Ez azonban számos félreértésre adhat okot. Nem javasoljuk! Az írásban cikkszámmal leadott rendeléseket másnapi szállítással vonatkozóan kérjük 14 óráig leadni. Ha ön, ez időpont után pótrendelést szeretne leadni, ezt megteheti, de kizárólag személyes kapcsolattartójához telefonon keresztül 16 óráig.

2.  A Megrendelő a nagyker áruházban „rendelhető” termékekre személyesen, írásban, illetve a Weboldalon történő megrendeléssel kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között  a  megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által helyben személyesen a  megrendelővel egyeztetve – írásban vagy elektronikus úton – megküldött ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre.

3.  A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 4 (azaz négy) napig áll fenn.

 

II.  Szállítás

 

1.   A szállító a megrendelt terméket a telephelyén átadja a nyitvatartási időnek  megfelelően  vagy előre egyeztetett módon.

 

A Szállító a megrendelt terméket kizárólag a vonatkozó számla szabályszerű (cégszerű) aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.

2.  Utánvétes vásárlás esetén, a Moon Flower Paint Kft. a raktárból a szállítónak kézbesítésre kiadott csomag átadási dátumát tekinti a teljesítés időpontjának.

3.   Megrendelő – jogosultsága esetén – kiszállítást kizárólag egyedi megállapodásban rögzített módon vehet igénybe.

 

III.  Visszaszállítás feltételei

 

A Moon Flower Paint Kft. minden kiállított számláján feltüntetésre  kerül:

"Az áru jellegéből adódóan reklamációt vágott virágnál valamint cserepes virágnál az áru elvitelétől számított 24 órán belül fogadunk el!" A reklamációt mindenkor fényképpel kell alátámasztani.

A Moon Flower Paint Kft.-nél a visszáru kezelése az  alábbiak szerint történik:

A SZAVATOSSÁG KERETÉBEN VISSZASZÁLLÍTOTT, kezelt termékek esetében jóváírásra, ill. helyettesítő termékek kiadására kerülhet sor.

A hibás és/vagy szállítási sérült terméket a termékszavatosságra való előírások szerint a vállalkozás cseréli, javítja, vagy téríti,

A vállalkozás adminisztrációs hibája miatti visszaküldés esetén csere,  vagy  visszatérítés  illeti meg a vásárlót, kérésének megfelelően,

A termék visszaszállításának költsége ezen esetekben az értékesítőt terheli. A panaszok kezelése

Amennyiben a Vásárlónak valamilyen panasza van a szerződés teljesítésével kapcsolatban, panaszát levél útján vagy e-mailben, vagy telefonon is közölheti.

Az értékesítő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panaszkezeléssel nem ért egyet, felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek egy példánya a vásárlót illeti. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

AZ INTERNETES, TÁVOLLÉVŐK KÖZTI SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKESÍTÉS jogszabály által előírt

elállási jog érvényesítése

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől (ide nem számítva a fuvarozó általi átvételt) számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót a helyszínen vagy vásárló telephelyére kiszállított, személyesen átvett áruk esetében, ill. az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

VISZONTELADÓKTÓL TÖRTÉNŐ VISSZAVÁSÁRLÁS, a visszárura vonatkozó szabályok szerinti eljárás

Visszárunak minősül minden olyan visszaszállítandó termék, amelyet a Moon Flower Paint Kft. a készletéről értékesített a vevő felé, nem minőségi reklamáció keretében kerül visszaszállításra, újra eladható állapotban van, nem minősül rendelhető árunak, a visszaszállítási igényt partner bejelentette elfogadásáról, összegéről az értékesítő visszaigazolást küldött, és az értékesítési vezető engedélyezte nem minősül rendelhető – készleten tartott – árunak, mely csak előleggel rendelhető, előleg mértéke %, mely összeg a rendelés lemondása, előleg annullálása esetén rendeléskezelési költségként kerül kiszámlázásra, ennek kapcsán illeti meg a Moon Flower Paint Kft.-t.

Visszavásárlási érték: eseti megállapodás szerint.

Visszáru esetében a visszaszállítás költsége a visszaszállítót  terheli.

A már kifizetett árut partner  köteles csökkentett áron visszaszámlázni.

A még nem kifizetett árut Moon Flower Paint Kft. írja jóvá eredeti áron, és számlázza a különbözetet visszáru kezelési költségeként. A visszáru számla fizetési határideje a partner fizetési határidejével egyező, egyúttal Partner fennálló tartozásába beszámításra kerülhet.

Visszaszállításra háromféle okból kerülhet sor:

a.    Téves megrendelést küldött a viszonteladó

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet, hogy nem vállaljuk a  téves  megrendelés  miatt visszaküldött termékek visszaszállítási költségét. Amennyiben eláll a vásárlástól, kérjük  az árut, sértetlen eredeti, saját csomagolásban, minden tartozékával együtt szíveskedjen visszaküldeni részünkre, ellenkező esetben nem tudjuk visszavenni.

Kérjük a visszaküldés előtt minden esetben egyeztessen kollégánkkal, mert a reklamációról, visszaszállítási jegyzőkönyvet készítünk.

A jegyzőkönyvön kérjük jelezni, hogy az áru cseréjét kéri. Felhívjuk figyelmét, hogy a csomagokat utánvétellel nem vesszük át, így amennyiben postai visszaküldés mellett döntenek, úgy az árut normál belföldi csomagként adják fel. Amennyiben a visszaküldött áru ellenértékének visszafizetését kéri, úgy azt 30 napon belül visszaküldjük Önnek.

b.   Értékesítő munkatársunk tévesen írt ki

(Pl: telefonba elhallotta bármilyen más félreértés miatt) Amennyiben ilyen ok miatt küldik vissza az árut, akkor ezeket a termékeket az Önök jelzése alapján, saját költségünkön visszaszállítjuk, és kívánság szerint jóváírjuk vagy kicseréljük Önöknek.

c.    Jótállási és garanciális problémák miatt

 

IV.   Vételár és kiegyenlítések

 

1.  A Megrendelő a vételárat az áruval együtt átadott számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.

2 A Megrendelő fizetési késedelem esetén köteles a mindenkori hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot. a Szállító részére megfizetni.

3.  A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak teljes vételárának kiegyenlítéséig.

4.  Szállító a fizetési késedelembe esett Megrendelővel történő ügyrendezés, peres eljárás előtti behajtás érdekében az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt- t (1138 Budapest, Váci út 144 – 150.) bízza meg, melyet minden utólagos megfizetésre szóló számlán feltüntet.

5.  Megrendelő tudomásul veszi, és egyúttal hozzájárul, hogy amennyiben az általa átvett áruhoz kapcsolódó számlán feltüntetett fizetési határidőben nem egyenlíti ki a vételárat, akkor a IV./1 -

4. pontokban foglaltak és az Adatvédelmi szabályzat szerint adatai az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt., mint harmadik fél felé kiadásra kerülnek.

 

V.   Vegyes rendelkezések

 

1.   A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szállító köteles a változtatásokat az értékesítési helyeken található tájékozató eszközökön valamint a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.

2.  Felek általánosságban az e-mailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: dettiviragszalonesnagyker@gmail.com. A  Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve  a  Megrendelő  részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.

Törökszentmiklós, 2021. február 1.